Vilkår for bruk

Ansvarsfraskrivelse

Swedish Orphan Biovitrum AS har utviklet dette nettstedet som en tjeneste. Informasjonen og litteraturen på dette nettstedet er gitt kun som generell informasjon. Medisinsk informasjon som vises på dette nettstedet er kun til informasjonsformål, og er ikke en erstatning for råd gitt av en lege eller annet helsepersonell. Swedish Orphan Biovitrum AS gjør rimelige anstrengelser for å sikre aktualitet og nøyaktighet av materialet på dette nettstedet, det gis ingen forsikringer eller garantier (direkte eller indirekte)hva gjelder nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet. Selskapet kan ikke være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, følgeskader eller ellers spesielle skader eller skader som følge av bruk av dette nettstedet og tilliten til de materialer som finnes her. Swedish Orphan Biovitrum AS kan gjøre endringer i dette materialet når som helst, uten forvarsel, og forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen i materialet.

Hyperkoblinger

Dette nettstedet kan inneholde lenker og hyperkoblinger til andre, helt uavhengige internettsider som vedlikeholdes av tredjeparter og som Swedish Orphan Biovitrum AS ikke har kontroll over. Swedish Orphan Biovitrum AS har ikke noe ansvar for å sikre at slike sider er korrekt og oppdatert. Swedish Orphan Biovitrum AS har absolutt ikke noe ansvar i forhold til innholdet på andre nettsteder, og inneholder lenker utelukkende som en tjeneste til våre besøkende. Kobling og besøk til andre nettsteder via Swedish Orphan Biovitrum AS sin nettside er dermed helt på egen risiko.

Copyright

Alt innhold på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett. Du kan bare bruke opplysningene i tekst, bilder, grafer etc. for din egen ikke-kommersiell bruk, det er ikke tillatt å reprodusere, modifisere, overføre, lisensiere eller publisere noe fra dette nettstedet, i sin helhet eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Swedish Orphan Biovitrum AS på forhånd.

Varemerker

Alle varemerker, logotyper og layoutobjekter på nettstedet tilhører Swedish Orphan Biovitrum AS, eller tilhører en tredjepart. Det er forbudt å bruke, laste ned, kopiere eller distribuere disse i noen form uten skriftlig samtykke fra Swedish Orphan Biovitrum AS, eller der det er relevant fra en tredjepart.

Cookies

Denne nettsiden bruker cookies, små biter av informasjon (informasjonskapsler) som er lagret i minnet til nettleseren til alle brukere av dette nettstedet. Dette gjør oss i stand til å samle informasjon om hvordan brukerens anvender sidene. Vi kan forsikre at vi ikke samler eller søker gjennom denne informasjonen for noen personlig identifiserbar informasjon om våre besøkende, slik som navn, adresser, e-postadresser eller telefonnumre.

Personvern

Hvis du har kontaktet oss vil din e-postadresse vil bli lagret på vår server, men vil ikke brukes til kommersielle formål, med mindre du har gitt tillatelse til det.

Vilkår for bruk

Ansvarsfraskrivelse

Swedish Orphan Biovitrum AS har utviklet dette nettstedet som en tjeneste. Informasjonen og litteraturen på dette nettstedet er gitt kun som generell informasjon. Medisinsk informasjon som vises på dette nettstedet er kun til informasjonsformål, og er ikke en erstatning for råd gitt av en lege eller annet helsepersonell. Swedish Orphan Biovitrum AS gjør rimelige anstrengelser for å sikre aktualitet og nøyaktighet av materialet på dette nettstedet, det gis ingen forsikringer eller garantier (direkte eller indirekte)hva gjelder nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet. Selskapet kan ikke være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, følgeskader eller ellers spesielle skader eller skader som følge av bruk av dette nettstedet og tilliten til de materialer som finnes her. Swedish Orphan Biovitrum AS kan gjøre endringer i dette materialet når som helst, uten forvarsel, og forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen i materialet.

Hyperkoblinger

Dette nettstedet kan inneholde lenker og hyperkoblinger til andre, helt uavhengige internettsider som vedlikeholdes av tredjeparter og som Swedish Orphan Biovitrum AS ikke har kontroll over. Swedish Orphan Biovitrum AS har ikke noe ansvar for å sikre at slike sider er korrekt og oppdatert. Swedish Orphan Biovitrum AS har absolutt ikke noe ansvar i forhold til innholdet på andre nettsteder, og inneholder lenker utelukkende som en tjeneste til våre besøkende. Kobling og besøk til andre nettsteder via Swedish Orphan Biovitrum AS sin nettside er dermed helt på egen risiko.

Copyright

Alt innhold på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett. Du kan bare bruke opplysningene i tekst, bilder, grafer etc. for din egen ikke-kommersiell bruk, det er ikke tillatt å reprodusere, modifisere, overføre, lisensiere eller publisere noe fra dette nettstedet, i sin helhet eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Swedish Orphan Biovitrum AS på forhånd.

Varemerker

Alle varemerker, logotyper og layoutobjekter på nettstedet tilhører Swedish Orphan Biovitrum AS, eller tilhører en tredjepart. Det er forbudt å bruke, laste ned, kopiere eller distribuere disse i noen form uten skriftlig samtykke fra Swedish Orphan Biovitrum AS, eller der det er relevant fra en tredjepart.

Cookies

Denne nettsiden bruker cookies, små biter av informasjon (informasjonskapsler) som er lagret i minnet til nettleseren til alle brukere av dette nettstedet. Dette gjør oss i stand til å samle informasjon om hvordan brukerens anvender sidene. Vi kan forsikre at vi ikke samler eller søker gjennom denne informasjonen for noen personlig identifiserbar informasjon om våre besøkende, slik som navn, adresser, e-postadresser eller telefonnumre.

Personvern

Hvis du har kontaktet oss vil din e-postadresse vil bli lagret på vår server, men vil ikke brukes til kommersielle formål, med mindre du har gitt tillatelse til det.