Sobi rare strength

våre ulike forretningsområder

Sobi har en bred produktportefølje innenfor to hovedforretningsområder: Hematologi med spesiell vekt på hemofili, samt Immunologi/Speciality Care.
I tillegg arbeider vi med fremstilling av koagulasjonsfaktor VIII (ReFacto)

 


Hematologi

Les mer om vårt arbeid innen hematologi på våre vår internasjonale side, www.sobi.com 
 

Immunologi/Speciality Care

Sobi markedsfører en rekke produkter på vegne av andre virksomheter, som produserer legemidler til sjeldne eller livstruende sykdommer, hvor nåværende behandling enten ikke er tilstrekkelig eller tilfredsstillende. 
Mer om dette på www.sobi.com


ReFacto Manufacturing- Fremstilling av koagulasjonsfaktor VIII

Sobi fremstiller og leverer det aktive stoffet i koagulasjonsfaktor VIII til behandling av hemofili A. 

våre ulike forretningsområder

Sobi har en bred produktportefølje innenfor to hovedforretningsområder: Hematologi med spesiell vekt på hemofili, samt Immunologi/Speciality Care.
I tillegg arbeider vi med fremstilling av koagulasjonsfaktor VIII (ReFacto)

 


Hematologi

Les mer om vårt arbeid innen hematologi på våre vår internasjonale side, www.sobi.com 
 

Immunologi/Speciality Care

Sobi markedsfører en rekke produkter på vegne av andre virksomheter, som produserer legemidler til sjeldne eller livstruende sykdommer, hvor nåværende behandling enten ikke er tilstrekkelig eller tilfredsstillende. 
Mer om dette på www.sobi.com


ReFacto Manufacturing- Fremstilling av koagulasjonsfaktor VIII

Sobi fremstiller og leverer det aktive stoffet i koagulasjonsfaktor VIII til behandling av hemofili A.