Samfunnsansvar og transparens

Etiske regler og transparentdirektivet
-generell informasjon om samarbeid med helsepersonell


Vi i Sobi ønsker åpenhet om samarbeidet mellom helsepersonell og legemiddelindustrien.

Fra 1. januar 2015 følger Sobi nye europeiske regler om offentliggjøring av finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner. 
Reglene gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger av The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) som Sobi er medlem av.
 

Les gjerne mer om EFPIA på deres nettsider, www.efpia.eu

Verdioverføringer

Overføringer som er gjort i 2015 offentliggjøres første gang våren 2016. Offentliggjøringen vil finne sted på hvert enkelt legemiddelfirmas nettsider, link til Sobi sine overføringer finnes nederst på siden- du linkes da til vår internasjonale nettside.

Offentliggjøringen vil inneholde følgende informasjon om helsepersonell: 

  • Fullt navn
  • Adresse på praksis/arbeidssted
  • Samlet verdi på finansielle overføringer
  • En detaljert oversikt over overføringene inndelt i kategorier (honorar, reise- og overnattingskostnader, registreringsavgifter)

Offentliggjøring av verdioverføringer krever samtykke fra helsepersonell
Informasjonsbrosjyre fra EFPIA.

Informasjonen vil være offentlig tilgjengelig i tre år, og firmaet må lagre informasjonen i minst fem år etter offentliggjøringsperioden.
Tiltak for mer åpenhet om relasjoner mellom legemiddelindustrien og helsepersonell vil bidra til å gi økt tillit til alle parter.

De nye reglene om åpenhet har som mål å styrke det nødvendige og helt legitime forholdet mellom legemiddelfirmaer og helsepersonell. 
Sobi ønsker å bidra til åpenhet i bransjen, og håper du vil hjelpe oss med dette ved å fylle ut samtykkeskjema når det er aktuelt.
Samtykkeskjema finner du her.

Samtykke til offentliggjøring er frivillig og det kan trekkes tilbake når som helst. Hvis du trekker tilbake eller ikke samtykker, vil informasjonen bli offentliggjort på en måte som ikke identifiserer deg. 

Ytterligere informasjon finner du på EFPIA sine nettsider om transparentdirektivet.
Les mer her

Oversikt over Sobi Norge sine verdioverføringer til helsepersonell og organisasjoner

Alle betalinger gjort fra Sobi Norge til helsepersonell og/eller organisasjoner er tilgjengelige på vår internasjonale nettside www.sobi.com.
Der finnes oversikt over transaksjoner som er foretatt i alle land Sobi opererer i, inkludert Norge.

Til siden for verdioverføringer

Samfunnsansvar og transparens

Etiske regler og transparentdirektivet
-generell informasjon om samarbeid med helsepersonell


Vi i Sobi ønsker åpenhet om samarbeidet mellom helsepersonell og legemiddelindustrien.

Fra 1. januar 2015 følger Sobi nye europeiske regler om offentliggjøring av finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner. 
Reglene gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger av The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) som Sobi er medlem av.
 

Les gjerne mer om EFPIA på deres nettsider, www.efpia.eu

Verdioverføringer

Overføringer som er gjort i 2015 offentliggjøres første gang våren 2016. Offentliggjøringen vil finne sted på hvert enkelt legemiddelfirmas nettsider, link til Sobi sine overføringer finnes nederst på siden- du linkes da til vår internasjonale nettside.

Offentliggjøringen vil inneholde følgende informasjon om helsepersonell: 

  • Fullt navn
  • Adresse på praksis/arbeidssted
  • Samlet verdi på finansielle overføringer
  • En detaljert oversikt over overføringene inndelt i kategorier (honorar, reise- og overnattingskostnader, registreringsavgifter)

Offentliggjøring av verdioverføringer krever samtykke fra helsepersonell
Informasjonsbrosjyre fra EFPIA.

Informasjonen vil være offentlig tilgjengelig i tre år, og firmaet må lagre informasjonen i minst fem år etter offentliggjøringsperioden.
Tiltak for mer åpenhet om relasjoner mellom legemiddelindustrien og helsepersonell vil bidra til å gi økt tillit til alle parter.

De nye reglene om åpenhet har som mål å styrke det nødvendige og helt legitime forholdet mellom legemiddelfirmaer og helsepersonell. 
Sobi ønsker å bidra til åpenhet i bransjen, og håper du vil hjelpe oss med dette ved å fylle ut samtykkeskjema når det er aktuelt.
Samtykkeskjema finner du her.

Samtykke til offentliggjøring er frivillig og det kan trekkes tilbake når som helst. Hvis du trekker tilbake eller ikke samtykker, vil informasjonen bli offentliggjort på en måte som ikke identifiserer deg. 

Ytterligere informasjon finner du på EFPIA sine nettsider om transparentdirektivet.
Les mer her

Oversikt over Sobi Norge sine verdioverføringer til helsepersonell og organisasjoner

Alle betalinger gjort fra Sobi Norge til helsepersonell og/eller organisasjoner er tilgjengelige på vår internasjonale nettside www.sobi.com.
Der finnes oversikt over transaksjoner som er foretatt i alle land Sobi opererer i, inkludert Norge.

Til siden for verdioverføringer